Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Stawy Objezierza Ptasia Przystań

Stawy rybne w Objezierzu – największym zbiornikiem wodnym na naszym obszarze. Ich łączna powierzchnia to około 160 ha. Wraz z doliną rzeki Samicy objęte są ochroną przyrody NATURA 2000. Miejsce to znane jest nie tylko wśród wędkarzy ale również wśród ornitologów. Liczne gatunki ptactwa wybrały Objezierze na miejsce lęgowe, ptaki wędrowne chętnie zatrzymują się nad stawami na wypoczynek. Być może w przyszłości miejsce to będzie znanym rezerwatem ornitologicznym.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013