Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Leśna Izba Edukacji Puszczy Noteckiej

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków i uczniów to jedno z ważniejszych wyzwań społecznego wymiaru działalności Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Oborniki wykorzystuje do tego celu otwartą w 2004 roku Izbę Edukacyjną „Puszczy Noteckiej” mieszczącą się w siedzibie Nadleśnictwa. Miejsce to stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć terenowych na ścieżkach dydaktycznych. Leśna Izba Edukacyjna wyposażona jest w liczne eksponaty, plansze oraz okazy ze świata roślin i zwierząt (trofea łowieckie dzika, jelenia, sarny oraz daniela). To, co w lesie trudne do zobaczenia, młodzi ludzie mogą poznać z bliska. Izbę odwiedza rocznie kilka tysięcy osób w różnym wieku. Jest dużą atrakcją dla szkół w zasięgu kilku gmin i powiatów. Spotkania o różnej tematyce stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno w procesie edukacji szkolnej jak i w szerzeniu pasji poznawania piękna przyrody.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013