Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Arboretum Puszcza Zielonka

Arboretum zostało utworzone z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Meixnera, dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Składa się z parku dendrologiczno-krajobrazowego i arboretum drzewostanowego w których zgromadzono około 800 gatunków oraz odmian drzew i krzewów, zarówno krajowych jak i pochodzenia obcego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013