Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Kościół pw. Św. Krzyża w Obornikach

Jednonawowy kościół z węższym prezbiterium, zbudowany w 1767 r. w konstrukcji szachulcowej. Większość elementów jest w stylu późnobarokowym i rokokowym z okresu budowy kościoła. W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks w stylu gotyckim z połowy XVI w. oraz klęcząca rzeźba Marii Magdaleny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013