Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

Kościół został zbudowany w 1605 roku. Usytuowany jest na rynku starej części miasta. Wewnątrz znajdują się rzeźby gotyckie oraz obrazy z XVIII w. Do zabytków sztuki protestanckiej w XVI-wiecznej Polsce należy nagrobek Urszuli z Ostrorogów Lwowskich Potulickiej, umieszczony na wschodniej ścianie świątyni.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013