Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Kościół pw. Św. Michała w Łukowie

Drewniany, zabytkowy Kościół o konstrukcji zrębowej został wzniesiony w 1780 r. Do najstarszych elementów ołtarza należą: obraz MB z Dzieciątkiem (XVII w.), figury św. Stanisława Biskupa i św. Hieronima (XVII w.) oraz anioła z trąbą i tablicą Dziesięciu Przykazań (XVIII w.). W kruchcie kościoła znajduje się tablica upamiętniająca ostatnią pasterkę jaką odbył w Polsce Adam Mickiewicz.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013