Urząd miejski w Obornikach Serwis Informacyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina Urząd Gminy w Ryczywole
Mapa Krainy Trzech Rzek

Kościół św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Kościół powstał w około 1600 r. Jest to budowla orientowana o konstrukcji zrębowej. Świątynia przyciągająca niezwykłym klimatem i misternie zdobionymi wnętrzami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Marię Magdalenę, który został ufundowany przez miejscową dziedziczkę jako wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader PWiK Oborniki Kraina Trzech Rzek - Stowarzyszenie LGD Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013